Free AVG Antivirus Checker - بررسی با آنتی‌ویروس AVG

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بررسی با آنتی‌ویروس AVG

تا 20 نشانی را وارد کنید (هر نشانی در خطی جداگانه)


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره بررسی با آنتی‌ویروس AVG

AVG Antivirus Checker - بررسی با آنتی‌ویروس AVG

این ابزار توسط آنتی‌ویروس AVG وبسایت شما برای بررسی Ùˆ نمایش وجود فایل‌های مخرب پویش Ù…ÛŒ‌کند. همچنین به جای یک به یک بررسی کردن هر وب‌سایت، Ù…ÛŒ‌تواند در یک زمان 20 وب سایت را Ú†Ú© کند Ùˆ به شما گزارشی از وجود ویروس اعلام Ù…ÛŒ‌کند.