بررسی بک لینک‌ها

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بررسی بک لینک


را وارد کنیدURL


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره بررسی بک لینک

ابزار آنلاین Ùˆ رایگان برای بررسی تعداد بک‌لینک‌های سایت

لینک دادن به دامنه خود یا صفحات خاص بسیار مهم هستند. لینک‌های ورودی شما هر Ú†Ù‡ بیشتر باشد رتبه شما در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ بالاتر است. Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ùˆ موتورهای جستجوی دیگر بر کیفیت بیشتر از کمیت امتیاز Ù…ÛŒ‌دهند. البته 5 لینک با کیفیت بالا بهتر از 50 لینک با کیفیت پایین است. این ابزار تعداد لینک‌های داده شده به وب‌سایت‌تان را بررسی Ù…ÛŒ‌کند.