Blacklist Lookup - بررسی لیست سیاه

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بررسی لیست سیاه


را وارد کنیدURL


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره بررسی لیست سیاه

Blacklist Lookup - بررسی لیست سیاه

این ابزار نام دامنه را در لیست سیاه جستجو می‌کند. گاهی بخاطر تبلیغات بیش از حد و به شیوه‌ی نادرست، وب‌سایت شما در فهرست اسمپرها قرار می‌گیرد. برای استفاده از این ابازر یک آدرس IP یا نام دامنه را وارد کنید و روی ارسال کلیک کنید نام دامنه را در فهرست بلک لیست جستجو می‌کند که وجود دارد یا نه؟