پیدا کردن لینک‌های خراب

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

پیدا کردن لینک‌های خراب


را وارد کنیدURL


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره پیدا کردن لینک‌های خراب

ابزاری جهت بررسی وبسایت Ùˆ پیدا کردن لینک‌های خراب صفحه‌های وبسایت

وقتی شما روی لینکی در وب سایتی کلیک Ù…ÛŒ‌کنید ممکن است پیام دهد این لینک خراب است. شایع‌ترین علت‌هایی Ú©Ù‡ یک لینک خراب است این است Ú©Ù‡ وب سایت به طور دایم در دسترس نیست یا صفحه هدف حذف شده است. این ابزار وجود لینک‌های خراب را به شما Ù…ÛŒ‌گوید.