Dmoz Listing Checker - بررسی لیست Dmoz

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بررسی لیست Dmoz

تا 100 نشانی را وارد کنید (هر نشانی در خط جداگانه)


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره بررسی لیست Dmoz

این ابزار نقش مهمی در تحلیل سئو هر وب سایت ایفا Ù…ÛŒ‌کند. یک ابزار Ú©Ù‡ لیست DMOZ را برای یافاتن هر وب‌سایتی بررسی Ù…ÛŒ‌کند. به عبارت دیگر بررسی Ù…ÛŒ‌کند آیا آدرس وب‌سایت وارد شده در دایرکتوری DMOZ را پیدا Ù…ÛŒ‌کند یا خیر، چون وب‌سایت‌های ذکر شده در DMOZ بیشتر توسط موتورهای جستجو قابل اعتماد هستند Ùˆ رتبه بالاتری دارند.