بهینه‌ساز تصویر

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بهینه‌ساز حجم تصویرAdd up to 10 multiple image files
(Size Limit: 2MB per file | Supported Formats: JPEG & PNG)
درباره بهینه‌ساز حجم تصویر

بهینه‌سازی عکس Ùˆ تصویر جهت Ú©Ù… حجم شدن Ùˆ لود سریعتر صفحات وبسایت

با توجه به حجم بالای فایل‌های تصویری، بهتر است تا در حد مطلوب حجم فایل را کمتر کنیم تا در نتیجه صفحات حاوی تصویر زودتر لود شوند. این ابزار بصورت آنلاین بدون آنکه کیفیت بصورت چشمگیر کاسته شود از حجم فایل تصویر شما Ú©Ù… Ù…ÛŒ‌کند.