تحلیل و بررسی لینک

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

تحلیل و بررسی لینک


را وارد کنیدURL


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره تحلیل و بررسی لینک

ابزار بررسی و تحلیل لینک‌های وبسایت

این ابزار لینک صفحات را برای شما تجزیه و تحلیل می‌کند. برای استفاده ابتدا url صفحه وب را وارد می‌کنید و بعد لینک خارجی، لینک داخلی یا هر دو را انتخاب می‌کنید. این ابزار در یک زمان تنها یک صفحه را می‌تواند تجزیه و تحلیل کند و صفحات جداگانه باید تحلیل شوند.