تحلیل و بررسی متا تگ ها

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بررسی متا تگ


نام دامنه‌ی خود را وارد کنید


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره بررسی متا تگ

ابزار آنلاین Ùˆ رایگان برای تحلیل Ùˆ بررسی متا تگ‌های سایت:

این ابزار به وبمسترها یک تحلیل عمقی از متاتگ‌ها Ùˆ صفحات وب Ù…ÛŒ‌دهد به عبارت دیگر هر صفحه وب شما را تجزیه Ùˆ تحلیل Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ برچسب عنوان، توضیحات Ùˆ کلمات کلیدی را نمایش Ù…ÛŒ‌دهد. این ابزار رایگان است. این ابزار همچنین این اطمینان را به شما Ù…ÛŒ‌دهد صفحات وب شما حاوی عناصر مهم سئو Ù…ÛŒ‌باشد Ùˆ صفحات در موتورهای جستجو ظاهر Ù…ÛŒ‌شوند یا نه را نیز بررسی Ù…ÛŒ‌کند. موتورهای جستجو برنامه‌ای دارند Ú©Ù‡ به آن خزنده Ù…ÛŒ‌گویند، این خزنده در صفحات وب جستجو Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ کلمات کلیدی را از برچسب‌های عنوان Ùˆ متا جستجو کرده Ùˆ این اطلاعات در نتایج جستجو ظاهر Ù…ÛŒ‌شود.