Page Size Checker - بررسی حجم فایل

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بررسی حجم فایل سایت


را وارد کنیدURL


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره بررسی حجم فایل سایت

Page Size Checker - بررسی حجم فایل

این ابزار اندازه صفحه را چک می‌کند. یک صفحه وب به طور متوسط 12 کیلوبایت است و به سرعت بارگذاری می‌شود. این ابزار اندازه صفحه را هم به بایت و هم به کیلوبایت نشان می‌دهد.