بررسی وضعیت سرعت لود صفحات

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

سنجش سرعت لود


را وارد کنیدURL


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره سنجش سرعت لود

بررسی وضعیت سرعت لود صفحه‌های وبسایت شما

سرعت بارگذاری صفحه یکی از شاخص‌ها در رتبه‌بندی نتایج توسط موتورهای جستجو Ù…ÛŒ‌باشد. اما بیشتر از 47 درصد مردم انتظار دارند صفحه در کمتر از دو دقیقه بارگذاری شود. با این ابزار سرعت وب‌سایت‌تان را Ù…ÛŒ‌توانید تعیین کنید.
این ابزار Ú©Ù‡ توسط Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ ارائه شده با متیازی از 0 تا 100 به شما سرعت لود سایت را بیان کرده Ùˆ پیشنهادات Ùˆ اطلاعات مفیدی به شما رائه Ù…ÛŒ‌دهد.