سایت بررسی آنلاین سرقت ادبی و کپی رایت مطلب

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بررسی سرقت ادبی و کپی رایت مطلب

Paste (Ctrl + V) your article below then click Check for Plagiarism!


تصویر کد امنیتی

Captcha


بیشترین 1000 محدودیت کلمات برای هر سرچ(جستجو).
مجموع کلمه‌ها: 0

Checking...

درباره بررسی سرقت ادبی Ùˆ Ú©Ù¾ÛŒ رایت مطلب

ابزار آنلاین و رایگان بررسی سرقت ادبی و کپی رایت مطالب جهت تغییروضعیت سئوی وبسایت:

این ابزار سرقت ادبی را در مقاله بررسی Ù…ÛŒ‌کند بعد از اینکه متن خود را وارد کردید Ùˆ ابزار مقاله شما را اسکن کرد، نتیجه کار بعضی کلمات یا عبارات به رنگ قرمز خواهید دید این به معنی است Ú©Ù‡ این کلمات یا عبارات سرقت ادبی است Ùˆ عیناً در مقالات دیگران وجود دارد. نکته‌ای Ú©Ù‡ بسیار مهم است شما نباید مقاله‌ای Ú©Ù‡ جملات Ùˆ عبارات مشابه با مقالات دیگران را دارد انتشار دهید چون توسط Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ در لیست سیاه قرار خواهید گرفت. پس با این ابزار Ù…ÛŒ‌توانید محتوایی صد در صد منحصر به فرد ایجاد کنید Ú©Ù‡ سرقت ادبی نیز محسوب نشود.