Online URL Encoder / Decoder - رمزگذاری و رمزگشایی نشانی وب

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

رمزگذاری و رمزگشایی نشانی

متنی را که می‌خواهید کدگذاری کنید یا کد آن را بردارید وارد کنید:


تصویر کد امنیتی

Captcha


درباره رمزگذاری Ùˆ رمزگشایی نشانی

URL Encoder / Decoder - رمزگذاری و رمزگشایی نشانی

این ابزار متن را هم رمزگذاری Ùˆ هم رمزگشایی Ù…ÛŒ‌کند. این ابزار برخی نمادها(کاراکترها) را پیدا Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ از این طریق رمزگشایی Ù…ÛŒ‌کند.  Ø¨Ø±Ø§ÛŒ مثال آدرسهایی Ú©Ù‡ با کاراکترهای زبان‌های دیگر نظیر فارسی ساخته شده‌اند را Ù…ÛŒ‌تواند به حالت کد شده یا رمزگشایی نمایش دهد.
مانند: واژه‌ÛŒ سئو بکار رفته در لینک Ú©Ù‡ ممکن است در برخی مرورگرها Ùˆ ابزارها به صورت %D8%B3%D8%A6%D9%88 نمایش داده شود.