URL Rewriting Tool - ابزار بازنویسی نشانی URL

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

ابزار بازنویسی نشانی URL


را وارد کنیدURL


تصویر کد امنیتی

Captcha


Eg. http://www.example.com/test.php?firstid=1&secondid=10

درباره ابزار بازنویسی نشانی URL

URL Rewriting Tool - ابزار بازنویسی نشانی URL

این ابزار به شما کمک می‌کند پیوند(url) طولانی و پویا را به url کوتاه و استاتیک تبدیل کنید. در واقع آدرس url شما را بازنویسی می‌کند. چون آدرس‌های کوتاه‌تر بهتر در ذهن کاربران می‌ماند و همچنین آدرس‌های کوتاه در رتبه‌بندی موتورهای جستجو تاثیر دارد.