ابزار آنلاین و رایگان فشرده ساز و کم حجم کردن کدهای CSS

بهینه سازی موتور جستجو (سئو)

بهینه‌ساز CSSEnter your CSS code to compress:


تصویر کد امنیتی

Captcha


Add up to 10 multiple CSS files (Size Limit: 2MB per file)
درباره بهینه‌ساز CSS

ابزار آنلاین Ùˆ رایگان جهت Ú©Ù… کردن حجم فایلهای css جهت بهبود سرعت لود سایت Ùˆ بهبود رتبه‌ÛŒ سئو

این عملیات با حذف فاصله‌ها Ùˆ توضیحات موجود در کد انجام Ù…ÛŒ‌شود. در نتیجه با فشرده Ùˆ Ú©Ù… حجم کردن فایل CSS زمان کمتری برای لود شدن آن نیاز است. برای این انجام این کار یا کدها را وارد کنید Ùˆ خروجی را دریافت کنید یا فایل مورد نظر را آپلود کنید.